XE NÂNG DẦU

Xe nâng Komatsu FD35-17 Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật Gù - Lốp kép 2014 2121
Xe nâng Mitsubishi 3 Tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu chuẩn 1999 5000
Xe nâng Toyota 3 tấn chui cont dịch càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4,5m 3 tấn Chui cont , dịch càng 2008 4.300
Xe nâng Mitsubishi 3 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m 3 tấn Dịch giá
Xe nâng hàng TCM 3,5 tấn dịch giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch giá 2011
Xe nâng Toyota 3,5t lốp kép gật gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4 Số tự động Gật gù , lốp kép 2018