Tìm kiếm

Hãng sản xuất

Tải Trọng

XE NÂNG DẦUXem tiếp >>

Xe nâng Toyota 2,5 tấn Mâm Xoay
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
Xe nâng Toyota 2,5 tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Gật Gù - Lốp kép 1988 2626
Xe nâng Komatsu 4 tấn Gật Gù Lốp Kép
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật Gù - Lốp kép 2001 6000
Xe nâng Komatsu 1,5 tấn

Xe nâng Komatsu 1,5 tấn

186,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Tiêu Chuẩn 2003 5100
Xe nâng Komatsu FD35-17 Gật Gù Lốp Kép
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật Gù - Lốp kép 2014 2121
Xe nâng Mitsubishi 3 Tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu chuẩn 1999 5000
Xe nâng Toyota 3 tấn chui cont dịch càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4,5m 3 tấn Chui cont , dịch càng 2008 4.300
Xe nâng Mitsubishi 3 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m 3 tấn Dịch giá
Xem tất cả sản phẩm