XE NÂNG ĐIỆN

Xe Nâng Điện Komatsu FE25-1
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu Chuẩn 2014 7900
Xe Nâng Điện Komatsu FE25-1 Dịch Càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng 2015 10700