Sản phẩm
Xe nâng Toyota 2,5 tấn Mâm Xoay
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
Xe nâng Toyota 2,5 tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Gật Gù - Lốp kép 1988 2626
Xe nâng Komatsu 4 tấn Gật Gù Lốp Kép
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật Gù - Lốp kép 2001 6000
Xe nâng Komatsu 1,5 tấn

Xe nâng Komatsu 1,5 tấn

186,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Tiêu Chuẩn 2003 5100
Xe nâng Komatsu FD35-17 Gật Gù Lốp Kép
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật Gù - Lốp kép 2014 2121
Xe nâng Mitsubishi 3 Tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu chuẩn 1999 5000
Xe nâng Toyota 3 tấn chui cont dịch càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4,5m 3 tấn Chui cont , dịch càng 2008 4.300
Xe nâng Mitsubishi 3 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m 3 tấn Dịch giá
Xe nâng hàng TCM 3,5 tấn dịch giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch giá 2011
Xe nâng Toyota 3,5t lốp kép gật gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4 Số tự động Gật gù , lốp kép 2018
Xe nâng Komatsu FD35-17 chui cont
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động chui cont , dịch giá 2013 3000
Xe Nâng Komatsu FD35-8

Xe Nâng Komatsu FD35-8

370,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động 3 tay trang chờ 2005
Xe nâng hàng Komatsu 2,5 tấn lốp kép, gật gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số sàn Gật gù , lốp kép -12
Xe nâng hàng mitsubishi 1 tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu chuẩn
Xe nâng hàng TCM 1 tấn gật gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số sàn Gật gù
Xe nâng Mitsubishi 2 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Sàn Dịch Giá 1995 8386
Xe nâng hàng Komatsu 2,5 tấn -11

Xe nâng hàng Komatsu 2,5 tấn -11

Giá liên hệ: 0912859691
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Tiêu chuẩn 1995 8386
Xe nâng Unicaries 2,5 tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Dịch giá 2016 8386
Xe Nâng TCM 3 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Dịch giá 2003 6393
Xe nâng Unicaries 3 tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật gù, Lốp đôi 2016 10000
Xe nâng Toyota 3,5 tấn Dịch Càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng 1993 8200