Sản phẩm
Xe nâng TCM 2,5 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch giá 2010 2000
Xe nâng Sumitomo 5 tấn Dịch càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng 2016 11000
Xe Nâng Điện Komatsu FE25-1
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu Chuẩn 2014 7900
Xe Nâng Điện Komatsu FE25-1 Dịch Càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng 2015 10700
Xe nâng Komatsu FD25-12 Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch giá 1996 6000
Xe nâng Toyota 1,8 tấn

Xe nâng Toyota 1,8 tấn

165,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu Chuẩn 2016 6000
Xe nâng Toyota 1,5 tấn

Xe nâng Toyota 1,5 tấn

175,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Tiêu Chuẩn 2007 5000
Xe nâng Mitsubishi 2,5 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4m Số tự động Dịch giá 2006
Xe nâng Nissan 2 tấn Tiêu chuẩn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu Chuẩn 2008
Xe nâng Komatsu 1,5 tấn Đời -20
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Tiêu Chuẩn 2006
Komatsu FG25-17 Mâm xoay

Komatsu FG25-17 Mâm xoay

165,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Mâm xoay , Dịch giá 2016
Xe nâng Toyota 2,5 tấn Mâm Xoay
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
Xe nâng Toyota 2,5 tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Gật Gù - Lốp kép 1988 2626
Xe nâng Komatsu 4 tấn Gật Gù Lốp Kép
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật Gù - Lốp kép 2001 6000
Xe nâng Komatsu 1,5 tấn

Xe nâng Komatsu 1,5 tấn

186,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Tiêu Chuẩn 2003 5100
Xe nâng Komatsu FD35-17 Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật Gù - Lốp kép 2014 2121
Xe nâng Mitsubishi 3 Tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu chuẩn 1999 5000
Xe nâng Toyota 3 tấn chui cont dịch càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4,5m 3 tấn Chui cont , dịch càng 2008 4.300
Xe nâng Mitsubishi 3 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m 3 tấn Dịch giá
Xe nâng hàng TCM 3,5 tấn dịch giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch giá 2011
Xe nâng Toyota 3,5t lốp kép gật gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4 Số tự động Gật gù , lốp kép 2018